Kellele: Tegevag OÜ
Tõstamaa mnt 7, Audru alevik, Pärnu linn
88301 Pärnu maakond

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm

 
Käesolevaga taganen/taganeme ( palun märkida toode/tooted, millest taganetakse):

Antud lepingu esemeks on järgmine vara (helikandja, pusa, t-särk)
Kauba kättesaamise kuupäev: ………………………..

Tarbija nimi / tarbijate nimed: …………………………………………………………

Tarbija aadress / tarbijate aadressid: …………………………………………………..

Tarbija arvelduskonto number / tarbijate arvelduskonto number: …………………….

Tarbija allkiri / tarbijate allkirjad:……………………………………….
Kuupäev: …………………….